Kamerkoor Musica Pulchra

De naam van ons koor betekent “prachtige muziek”. Musica Pulchra is een kamerkoor dat in 2013 werd opgericht. Het is ontstaan uit een kleine, enthousiaste groep mensen die al langer bij een dergelijk koor zongen. Sindsdien is het koor gegroeid, zowel in aantal als in kwaliteit. Het ledental lag in 2015 rond de twintig.

Het repertoire bestaat uit renaissance- en barokmuziek maar ook latere componisten zoals Mozart, Grieg, Mokranjac en Elgar worden door ons gezongen. Bij de samenstelling van dat repertoire hebben naast de dirigent ook de leden, waarvan sommigen buiten het koor ook actief zijn in de muziek, een belangrijke stem. Ons koor zingt vrijwel uitsluitend a capella. Dat vereist een goede samenwerking tussen de koorleden onderling en dat is heel inspirerend.

Onze eerste dirigent was Anneke van Straaten-Brieffies. Zij heeft met hard werken de basis gelegd voor een professionele koorklank. Door ziekte moest zij in 2015 afhaken en is toen opgevolgd door Ruud Hoogenboom. Ook hij heeft een roemrucht verleden in diverse koren, zowel als zanger alsook als dirigent (onder ander bij het Kathedrale koor te Utrecht). Onze repetities zijn pittig maar niet fanatiek. De sfeer in het koor is ontspannen en amicaal.

Een paar keer per jaar geven we een concert, meestal in een kerkgebouw in de buurt zoals Westwoud, Andijk of Hoorn. We hebben een klein maar geestdriftig publiek.

Goede zangers en zangeressen zijn altijd welkom voor een paar kennismakingsrepetities. De repetities zijn elke woensdag om 19.30 uur Onder de Toren, Dr.Nuijensstraat 74 1617KD Westwoud.

Contributie: 17,50 per maand (koffie inbegrepen); het seizoen duurt tien maanden.

 

OPROEP